Faculty
ANESTHESIOLOGY
Name Designation
Dr. Saraswathi Devi Professor
Dr. Sathyanarayana Prasad  
Dr. Narayana Swamy D K Assoc.Professor
Dr. Mukharjee Prasanta Kumar  
Dr. Sarika Asst. Professor
Dr. Gayathri Krishnareddy  
Dr. Amrutha S  
Dr. Vijay Mohan Reddy N H  
Dr. Chaitra V Sr. Resident
Dr. Sumaiya Tahseen  
Dr. Rohith B G  
Dr. Srikandan  
Dr. Harish Naik Jr. Resident
Dr. Theja  
Dr. Vijaykumar  
Dr. Arpitha B  
Dr. Vishwanath